Antibodies

1 Artikel

pro Seite

Primärantikörper

Katalog-Nr. Wirt Iso. Klon Präs. Reakt. Anwendungen  

Apolipoprotein A I / APO AI Antikörper

Apolipoprotein A I / APO AI Sheep HRP Hu E, WB
0.2 mg / 400,00 €
  OriGene Technologies GmbH

1 Artikel

pro Seite
  • LinkedIn