Antibodies

  1. Schnellfilter:
  2. Stark validiert (1)

1 Artikel

pro Seite

Primärantikörper

Katalog-Nr. Wirt Iso. Klon Präs. Reakt. Anwendungen  

ASS1 Antikörper

Immunofluorescence analysis of Hela cells using ASS1 antibody Cat.-No AM06723PU-N (green). Blue: DRAQ5 fluorescent DNA dye. Mouse IgG1 2B10 Purified Hu, Mky, Ms, Rt E, F, ICC/IF, WB
0.1 mg / 410,00 €
  OriGene Technologies GmbH

1 Artikel

pro Seite
  • LinkedIn